• Nabory

  Ogłoszenie nr 112130 / 09.12.2022 Referent Prawny Do spraw: orzecznictwa prawnego w Referacie Orzecznictwa Prawnego

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  Aplikuj do: 23 grudnia 2022 W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112130" na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 5
  96-200 Rawa Mazowiecka
  Pokój nr 40, I piętro
  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 694-075-614
  lub mailowego na adres: lukasz.jaskula@pinbrawa.pl
  Dokumenty należy złożyć do: 23.12.2022
  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  Treść ogłoszenia o naborze

 • Nabory

  Ogłoszenie nr 112099 / 09.12.2022 Samodzielny Referent Do spraw: organizacyjno - administracyjnych w Referacie organizacyjno - administracyjnym

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  Aplikuj do: 23 grudnia 2022 W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112099" na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 5
  96-200 Rawa Mazowiecka
  Pokój nr 40, I piętro
  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 694-075-614
  lub mailowego na adres: lukasz.jaskula@pinbrawa.pl
  Dokumenty należy złożyć do: 23.12.2022
  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  Treść ogłoszenia o naborze