Druki

UWAGA: Formularze dot. zamierzeń budowlanych obowiązujące od dnia 31.03.2022 r.

1. Rozpoczęcie budowy:
Wersja pdf:Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy (PB-12)
Wersja edytowalne(.doc):Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy (PB-12)

2. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:
Wersja pdf:Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
Wersja edytowalne(.doc):Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)

Wersja pdf:Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)
Wersja edytowalne(.doc):Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)

Wersja pdf:Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)
Wersja edytowalne(.doc):Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

Wersja pdf:Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
Wersja edytowalne(.doc):Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

Zarówno do zawiadomienia o zakończeniu budowy, jak i wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć Dane statystyczne, których wzór znajduje się poniżej.
Wersja pdf:Dane statystyczne
Wersja edytowalne(.doc):Dane statystyczne

3. Pozostałe:
Wersja pdf:Wniosek postępowania legalizacyjnego (PB-15)
Wersja edytowalne(.doc):Wniosek postępowania legalizacyjnego (PB-15)

Wersja pdf:Dane statystyczne
Wersja edytowalne(.doc):Dane statystyczne

W przypadku braku możliwości otworzenia zapisanych plików mogą Państwo skorzystać z darmowych i ogólnodostępnych programów:
- pakiet biurowy OpenOffice(kliknij aby pobrać),
- przeglądarka PDF(kliknij aby pobrać).