Komunikat nt. zagrożeń wywołanych tlenkiem węgla

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, niewidoczny i śmiertelnie trujący gaz. Powstaje, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające substancje organiczne. Brak dopływu powietrza spowodowany jest najczęściej szczelnie zamkniętymi oknami i kratkami wentylacyjnymi, co ma chronić przed zimnem i zapewnić zmniejszenie zużycia opału, a bardzo często jest powodem tragedii.

Zasadnicze znaczenie dla ich prawidłowego działania ma stan techniczny przewodów kominowych. Niedrożny przewód dymowy lub spalinowy powoduje wzrost ilości tlenku węgla, a przy niskich temperaturach, gdy ciężkie, zimne powietrze opada na dół, może dojść do zjawiska ciągu wstecznego, czyli do sytuacji, w której dym zamiast wydostawać się kominem na zewnątrz - pompowany jest do mieszkania.
Powodem większości tragedii są niesprawne urządzenia , niedrożne przewody kominowe, zbyt szczelne okna, czy też zasłonięte kratki wentylacyjne.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla popularnie zwanym czadem należy:
1. Kontrolować stan techniczny wszystkich urządzeń grzewczych zarówno tych do ogrzewania mieszkania, jak i wody - nie tylko przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
2. Co najmniej raz w roku dokonać przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
3. Zapewnić jak największy dopływ powietrza do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem organicznym.
4. Nie zamykać kratek wentylacyjnych i otworów napływowych powietrza, a także otworów w drzwiach łazienek.
5. Zaopatrzyć się w czujniki tlenku węgla.
6. Niezwłocznie wymieniać niesprawne urządzenia grzewcze oraz elementy przewodów kominowych - na nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone przez producenta znakiem CE
7. Nie lekceważyć pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla(nudności i zawroty głowy), w przypadku stwierdzenia należy natychmiast przewietrzyć mieszkanie i udać się do lekarza.